Co wisi w powietrzu?

Udowodnione i szeroko dyskutowane w literaturze jest oddziaływanie stężeń drobnych cząstek pyłu zawieszonego na zdrowie człowieka, a także na inne komponenty środowiska i zmiany klimatu. dr hab. inż. Grzegorz... Czytaj więcej...