Ekspresja białka PD-L1

Ekspresja receptora PD-L1 jest kluczowym kryterium kwalifikacji pacjentów do I linii leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Gener... Czytaj więcej...

Diagnoza: Rak płuca

Staramy się, by każdy chory na raka płuca w Polsce miał dostęp do tzw. krótkiej ścieżki diagnostyczno - leczniczej. Prof. dr hab. med. Tadeusz M. Orłowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Cho... Czytaj więcej...