Rak płuca i nie tylko

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP) popiera ideę ośrodków koordynowanej diagnostyki i leczenia raka płuca. Leczenie tej choroby wymaga zaplecza diagnostycznego i współdziałania lekarzy różnych specjalności.... Czytaj więcej...

Kontroluj astmę

Podstawą skutecznego leczenia chorób płuc są systematyczne pomiary spirometryczne. Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Pa... Czytaj więcej...

Co wisi w powietrzu?

Udowodnione i szeroko dyskutowane w literaturze jest oddziaływanie stężeń drobnych cząstek pyłu zawieszonego na zdrowie człowieka, a także na inne komponenty środowiska i zmiany klimatu. dr hab. inż. Grzegorz... Czytaj więcej...