Oddech

Życie rodziny atopowej

Rozmowa z Członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych -  mamą małego atopika (Tymon, 5 lat, atopowe zapalenie skóry - postać ciężka, astma oskrzelowa epizodyczna z licznymi alergiami włączając reakcje typu... Czytaj więcej...