Oddech

Życie rodziny atopowej

Rozmowa z Członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych -  mamą małego atopika (Tymon, 5 lat, atopowe zapalenie skóry - postać ciężka, astma oskrzelowa epizodyczna z licznymi alergiami włączając reakcje typu... Czytaj więcej...

POChP – Profilaktyka i leczenie

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) jest częstym schorzeniem, któremu można zapobiegać i które można skutecznie leczyć. W Polsce choruje na nią ponad 2 000 000 osób. Dr med. Piotr Dąbrowiecki, Specjal... Czytaj więcej...