Oddech V ed.

Rak płuca i nie tylko

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP) popiera ideę ośrodków koordynowanej diagnostyki i leczenia raka płuca. Leczenie tej choroby wymaga zaplecza diagnostycznego i współdziałania lekarzy różnych specjalności.... Czytaj więcej...

Diagnoza: Rak płuca

Staramy się, by każdy chory na raka płuca w Polsce miał dostęp do tzw. krótkiej ścieżki diagnostyczno - leczniczej. Prof. dr hab. med. Tadeusz M. Orłowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Cho... Czytaj więcej...

Kontroluj astmę

Podstawą skutecznego leczenia chorób płuc są systematyczne pomiary spirometryczne. Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Pa... Czytaj więcej...