Podstawą skutecznego leczenia chorób płuc są systematyczne pomiary spirometryczne.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Panie Profesorze, szacuje się, że na astmę i POChP cierpi ponad 6 milionów Polaków. Podstawowym badaniem, pozwalającym wykryć zaburzenia pracy naszych płuc jest spirometria – na czym polega i jak często powinniśmy ją wykonywać?

Spirometria jest jednym z podstawowych badań umożliwiających nam ocenę wydolności układu oddechowego. Istnieje kilka typów badań spirometrycznych. Najczęściej sięgamy po badanie metodą tak zwanego „natężonego wydechu”. W praktyce badanie polega na nabraniu jak największej ilości powietrza do płuc i szybkim, długim i pełnym wydechu. Wynik badania pozwala nam na ocenę pojemności płuc, objętości powietrza wypuszczanego w jednostce czasu, a pośrednio również na stwierdzenie potencjalnych zaburzeń w funkcjonowaniu dolnych dróg oddechowych. Badanie wskazane jest w diagnostyce i monitorowaniu wielu chorób układu oddechowego, między innymi chorób obturacyjnych: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Badanie to pozwala na postawienie prawidłowego rozpoznania, umożliwia ocenę odpowiedzi na leki które chcemy zastosować w terapii, pozwala na wczesne wykrycie zaostrzeń choroby. Częstość wykonywania badań zależy od grupy osób o której myślimy. Wykonywane są badania przesiewowe, których celem jest wczesne wykrycie zaburzeń w szczególności u osób palących papierosy. U pacjentów z rozpoznaną chorobą wykonujemy badania w przypadku nasilenia objawów, zaostrzenia, utraty kontroli nad chorobą, przy zmianie leków oraz w długofalowej obserwacji celem oceny progresji zmian w drogach oddechowych. Wprowadzenie przenośnych mini-spirometrów umożliwia praktycznie codzienne monitorowanie wydolności układu oddechowego.

Na rynku pojawiło się innowacyjne urządzenie AioCare – system do monitorowania i leczenia chorób płuc. Na czym polega działanie systemu i w jaki sposób ułatwia on komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem?

System AioCare należy do najnowszych osiągnięć telemedycyny. Jest to przenośny mini-spirometr powiązany z prostą aplikacją na smartfona. AioCare daje możliwość systematycznego monitorowania parametrów wentylacyjnych w warunkach domowych. Badanie wykonuje sam pacjent a sprzęt weryfikuje poprawność wykonania badania. Jednocześnie aplikacja umożliwia gromadzenie wyników badań, co w praktyce daje nam możliwość oceny zaburzeń w czasie poprzez porównanie z poprzednimi wynikami. Dodatkowo można uzupełnić podstawowe informacje na temat objawów choroby: duszności, kaszlu, tolerancji wysiłku, ilości stosowanych dawek leków ratunkowych. Informacje te mogą być przesyłane i analizowane przez lekarza. W praktyce system AioCare umożliwia ocenę stopnia kontroli choroby układu oddechowego, wczesne wykrycie zaostrzeń i intensyfikację leczenia zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami lekarza prowadzącego. Wiemy, że w przypadku astmy wczesna intensyfikacja leczenia przeciwzapalnego zmniejsza liczbę ciężkich zaostrzeń, potrzebę dodatkowych wizyt lekarskich, wizyt pogotowia ratunkowego czy hospitalizacji. Najnowsze badania kliniczne przeprowadzone w ośrodkach polskich potwierdziło, że system AioCare umożliwia uzyskanie wiarygodnych pomiarów spirometrycznych w domu, co może w opiece długofalowej przełożyć się  na poprawę wyników samodzielnego leczenia w przypadkach zaostrzenia lub utraty kontroli astmy.

Podobne posty